Verzekering

Collectieve sportverzekering
De NTTB heeft voor alle leden van de NTTB een sportverzekering afgesloten. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de basiscontributie per lid.
Voor de inhoud van deze sportverzekering verwijzen wij u naar infobulletin “Collectieve sportverzekering NTTB” ingevoerd 13 december 2007

Geef een reactie